CÁC LOẠI PHÒNG

Chọn Phòng Của Bạn

Phòng Deluxe Giường Đôi

  • Giá từ :

  • 1.000.000₫/ ĐÊM

Phòng Deluxe 2 Giường Đơn

  • Giá từ :

  • 700.000₫/ ĐÊM

Phòng Superior Giường Đôi

  • Giá từ :

  • 1.100.000₫/ ĐÊM

Suite Gia Đình

  • Giá từ :

  • 1.200.000₫/ ĐÊM