Phòng Deluxe Giường Đôi

 • Loại Giường: Cỡ lớn

 • Hướng Nhìn:

 • Diện Tích: 42 m²

 • Sức Chứa: 2 Người lớn

Phòng Deluxe 2 Giường Đơn

 • Loại Giường: 2 Giường đơn

 • Hướng Nhìn:

 • Diện Tích: 42 m²

 • Sức Chứa: 2 Người lớn

Phòng Superior Giường Đôi

 • Loại Giường: Giường cỡ lớn

 • Hướng Nhìn:

 • Diện Tích: 42 m²

 • Sức Chứa: 2 Người lớn, 1 Trẻ em

Suite Gia Đình

 • Loại Giường: 1 Giường đơn & 1 Giường lớn

 • Hướng Nhìn:

 • Diện Tích: 62 m²

 • Sức Chứa: 3 Người lớn

Đặt Phòng Của Bạn